Без рубрики

Короткий звіт про археологічні розкопки на Малинському городищі в 2017 році.

  В 2017 р. продовжувалася робота Житомирської археологічної експедиції на Малинському городищі. Метою археологічних пошуків було продовження вивчення археологічних нашарувань городища з метою уточнення часу...

РОЗКОПКИ ДРЕВЛЯНСЬКОГО ГОРОДИЩА VIII ст. В м. МАЛИНІ

Дослідник древлянських старожитностей Б.А. Звіздецький зазначав, що регіональне вивчення поселень залишається одним з найважливіших завдань слов’яно-руської археології. За останні десятиліття польові дослідження городищ досить активно...
Сайт створений за ініціативою Малинського міського краєзнавчого музею