Короткий звіт про археологічні розкопки на Малинському городищі в 2017 році.

Артефакти 16-8 ст. виявлені археологами на Малинському городищі

 

В 2017 р. продовжувалася робота Житомирської археологічної експедиції на Малинському городищі. Метою археологічних пошуків було продовження вивчення археологічних нашарувань городища з метою уточнення часу його формування, стратифікації  культурного шару археологічної пам’ятки, вивчення констуктивних особливостей оборонних споруд. Окремим напрямком було обстеження території посаду, яка безпосередньо примикає до городища.

В ході роботи експедиції було виявлено рештки дерев’яних конструкцій оборонного валу, який співвідноситься із дослідженим ровом, що датується за наявними на нинішній день знахідками VI-VII ст., виявлено декілька господарських і побутових споруд, які становлять значний науковий інтерес. Особливо значимим є виявлення під час розкопок серії ліпних горщиків, які мають виразні ознаки празько-корчацьких старожитностей. Зокрема, серед них – 11 вінців ліпних посудин, декілька стінок ліпного посуду та підвінечних частин ліпних горщиків. Ці знахідки  стало вагомим підтвердженням висловленої за наслідками розкопок у 2016 р. керівником експедиції А.В.Петраускасом думки про те, що Малинське городище може бути віднесене до найбільш ранніх міських комплексів Східної Європи.

Нагадаємо, що празько-корчацька архіологічна культура охоплювала значні терени як Центральної так і Східної Європи. Досить швидко вчені вияснили величезне значення цієї культури для дослідження словянського етногенезу. Як відмітив Б.Щукін, празько-корчацька культура  (поряд з пеньківською та колочинською) – той відправний пункт, від якого можна починати наступні пошуки, та «слов’янська піч», від якої можна «танцювати далі».

Головний аргумент на користь розуміння празько-корчацької культури як праслов’янської заключається в тому, що в даному випадку що отримана шляхом археологічних розкопок інформація співставна з інформацією письмових джерел, насамперед, з даними про слов’ян-склавинів Іордана та Прокопія Кесарійського.

Також археологічною експедицією виявлено місцезнаходження на городищі кілької стародавніх рудень (виявлені численні знахідки металевих предметів господарського призначення).

Вагомими є виявлені артефакти періоду середньовіччя та раннього нового часу. Зокрема, серед знахідок є численні фрагменти кахлів XVI-XVIII ст.  металеві ножі,  металевий ключ, фрагменти скляних виробів тощо. Це підтверджує нашу версію про безперервність життя на городищі від дуже давніх часів до періоду нового часу,  і  співставна з документами XVI-XVII ст. про існування на городищі замку знатних родів Немиричів, а після них Єльців.

Під час святкування Дня міста Малина було відтворено експериментальним шляхом процес виплавки металу на сиродутному горні. Для цього  в наявності є необхідна місцева сировина – якісна глина та залізна руда. Це створює передумови для проведення на городищі фестивалів стародавніх металургів, які зможуть відтворити весь процес створення виробів з металу, як це робили наші давні предки.

Сайт створений за ініціативою Малинського міського краєзнавчого музею